1 kwietnia 2020

Certyfikowany Dział Windykacji – Projekt PZZW

Drodzy Państwo,

przez ostatnie miesiące, Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami pracował nad projektem dedykowanym firmom mające swoje działy zarządzania wierzytelnościami, których główna działalność skupia się wokół zupełnie innych obszarów.

Nadszedł czas, kiedy możemy zaprosić Państwa do zapoznania się z projektem:

Certyfikowany Dział Windykacji.

Certyfikowany Dział Windykacji to propozycja dla firm, którym zależy na dbałości o wszystkie aspekty swojej działalności, w tym również o niezwykle ważny dział, który zajmuje się monitoringiem należności oraz odzyskiwaniem należności.

Program stanowi odpowiedź na liczne pytania o wsparcie procesu odzyskiwania należności w podmiotach, w których windykacja nie stanowi głównego zakresu działalności. Współpraca w ramach Certyfikowanego Działu Windykacji daje możliwość dokonania certyfikacji procedur obowiązujących w Państwa firmie dotyczących windykacji własnych należności. Badanie audytowe odbywać się będzie poprzez wypełnienie i przesłanie do Biura PZZW kompletnej, krótkiej ankiety dotyczącej organizacji pracy Państwa wewnętrznego działu windykacji.

Program ma za zadanie przyczynić się do propagowania zasad etycznej windykacji i prowadzenia działań windykacyjnych w sposób skuteczny i powszechnie akceptowany, nie budzący społecznego sprzeciwu. Jego najbardziej wymiernym efektem będzie poprawa wizerunku firmy, jako podmiotu społecznie odpowiedzialnego, dbającego nie tylko o główny przedmiot działalności, ale także o działalność niezwykle potrzebną do utrzymania płynności finansowej wewnątrz organizacji, jaką jest windykacja własnych należności.

Certyfikowany Dział Windykacji to program, który realnie przyczyni się do profesjonalizacji wewnętrznego działu windykacji w firmie poprzez możliwość rozwoju i zwiększenie wiedzy na temat windykacji wśród Waszych pracowników.

W ramach programu Certyfikowany Dział Windykacji pracownicy działów będących objętych programem będą mogli wziąć udział w specjalnie wyselekcjonowanych szkoleniach podnoszących ich zawodowe kwalifikacje. Ukończenie cyklu szkoleń i zdobycie wyznaczonej liczby punktów, zakończy się dla pracownika uzyskaniem poświadczenia, będącego dowodem ukończenia szkoleń specjalizujących w profesjonalnej działalności windykacyjnej. Cennym aspektem tego programu jest fakt, że z puli różnorodnych szkoleń i konferencji będzie można dobrać takie, które dla pracodawcy/pracownika są najbardziej wartościowe z punktu widzenia modelu pracy, potrzeb Waszej struktury jak i zainteresowań.

Koszt przystąpienia do programu:

  • dla jednoosobowego działu windykacji: 500 zł netto/rok
  • dla działu, w którym pracuje od 2 do 6 pracowników: 2 500 zł netto/rok
  • dla działu, w którym pracuje od 7 do 15 pracowników: 5 000 zł netto/rok
  • dla działu, w którym pracuje powyżej 16 pracowników: 10 000 zł netto/rok

Do maja tego roku program jest w fazie pilotażowej.

Zapraszamy Państwa do przystąpienia do niego już teraz – dla firm, które zdecydują się przystąpić do programu przez najbliższe dwa miesiące, oferujemy Certyfikat nie na rok (od marca 2020 do marca 2021) a do 31.12.2021 roku!

Po wypełnieniu ankiety audytowej i wniosku o przystąpienie do programu, po ocenie zgodności z „Zasadami dobrej windykacji” firma otrzyma certyfikat, a informacja, że jest podmiotem posiadającym „Certyfikowany Dział Windykacji” znajdzie się na stronie internetowej projektu.

Gorąco zachęcamy do zapoznania się ze stroną internetową projektu: www.cdw.org.pl, na której znajdziecie Państwo wszystkie informacje o projekcie.

Wydarzenia