14 marca 2018

Branża zarządzania wierzytelnościami a RODO

Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami przygotowuje kodeks właściwego postępowania z danymi osobowymi w związku z wchodzącym w życie unijnym rozporządzeniem zmieniającym zasady przetwarzania danych osobowych (RODO).

Do dnia 25 maja 2018 roku, stanowiącego datę graniczną wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w przedmiocie ochrony danych osobowych (dalej jako RODO) pozostały już tylko 2 miesiące. Wejście w życie przepisów mających wpływ na każdy podmiot zarządzający danymi osobowymi będzie momentem bardzo ważnym dla każdego członka PZZW, w szczególności mając na uwadze sankcje związane z nieprzestrzeganiem przepisów rozporządzenia.

Aby wesprzeć swoich członków w wysiłkach związanych z implementacją przepisów RODO, PZZW nawiązało w tym zakresie współpracę z FENCA – międzynarodową federacją stowarzyszeń skupiających podmioty z branży windykacyjnej. W ramach kooperacji między FENCA, a organizacjami pracodawców takimi jak PZZW, działającymi w całej Europy, wspólnie pracujemy nad przygotowaniem jednolitych zasad niezbędnych do wdrożenia w zakresie RODO, mając na względzie specyfikę naszej branży. Wspólnym celem FENCA oraz PZZW jest przygotowanie kodeksu postępowania, którego wdrożenie przez organizacje z państw członkowskich zapewni zgodność ich działalności z rozporządzeniem RODO.

Dla potrzeb opracowania postanowień ww. kodeksu, PZZW poprosiło członków o wypełnienie kwestionariusza przygotowanego przez FENCA, dotyczącego szczegółowych informacji o procesie przetwarzania danych w ramach branży windykacyjnej. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni naszym członkom: Dolnośląskiemu Konsorcjum Obsługi Wierzytelności, DTP S.A., RK Legal (Rączkowski Kwieciński Adwokaci), Cieciórski, Wacławik Spółka Partnerska Radców Prawnych oraz Invest Incaso za udział w tym przedsięwzięciu oraz udzieloną nam pomoc.

Mając na uwadze długotrwały proces przygotowania kodeksu, PZZW w imieniu swoich członków postuluje zawarcie w kodeksie regulacji możliwych do zrealizowania, a jednocześnie korzystnych z biznesowego punktu widzenia. Dzięki staraniom naszym oraz naszych partnerów, przekazaliśmy do FENCA obszerny raport dotyczący ochrony danych osobowych w trakcie całego postępowania windykacyjnego – od momentu jego rozpoczęcia i świadczenia usług skip tracingu, po windykację sądową i zamknięcie sprawy.

Docelowo nasze stanowisko pomoże w przygotowaniu wszechstronnego kodeksu postępowania korzystnego zarówno dla członków PZZW, jak i dla osób bezpośrednio zainteresowanych – dłużników oraz wierzycieli. Wchodzące w maju 2018 roku regulacje dotyczące ochrony danych osobowych nie zapewniają gotowych rozwiązań, a jedynie wskazują cele, jakie każdy przedsiębiorca powinien osiągnąć, przetwarzając dane osobowe. O efektach naszych prac będziemy na bieżąco informować naszych członków.

Autor:

Jacek Lemiecha

pzzw-komisja-ds-legislacji-jacek-lemiecha

 

 

 

 

 

 

 

Członek Komisji ds. Legislacji PZZW

Aktualności , , , , , , , , ,