30 sierpnia 2019

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. nowym członkiem wspierającym PZZW!

Szanowni Państwo,

na mocy uchwały Zarządu PZZW Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. oficjalnie jest członkiem wspierającym Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami!

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (BIG InfoMonitor) prowadzi Rejestr Dłużników i zgodnie z Ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje o przeterminowanym zadłużeniu osób i firm (informacje negatywne) oraz informacje o zobowiązaniach płaconych w terminie (informacje pozytywne).

BIG InfoMonitor jest spółką zależną sektora bankowego – poprzez Biuro Informacji Kredytowej – swojego głównego akcjonariusza.

Jako jedyne biuro umożliwia również dostęp do baz danych Biura Informacji Kredytowej i Związku Banków Polskich, dzięki czemu stanowi platformę wymiany informacji pomiędzy sektorem bankowym i pozostałymi sektorami gospodarki. Wpisanie dłużnika do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oznacza, że o przeterminowanym zadłużeniu dowiedzą się banki i inne podmioty korzystające z baz BIG-u. Osoba lub firma zadłużona i wpisana do Rejestru Dłużników może spotkać się z odmową udzielenia kredytu, pożyczki, zakupów ratalnych, usług abonamentowych i innych.

Do BIG InfoMonitor trafiają informacje dotyczące przeterminowanych płatności takich np. jak: rachunki za telefon, czynsz oraz media, alimenty, kary za jazdę bez ważnego biletu, zaległości orzeczone przez sąd, wierzytelności windykowane, kontrakty B2B. Są to zarówno informacje negatywne o opóźnieniach przekraczających 30 dni, jak i pozytywne, czyli o zobowiązaniach spłacanych terminowo.

Informacje uzyskane poprzez BIG InfoMonitor pomagają ograniczyć ryzyko finansowe prowadzonej działalności gospodarczej. Potwierdzają wiarygodność finansową klientów i kontrahentów, a także wspierają procesy windykacyjne w firmie.

  • Prowadzi profil na Facebook’u: pl, gdzie pokazuje jak uniknąć negatywnych doświadczeń z kontrahentami niepłacącymi w terminie
  • Wspiera rodziców samotnie wychowujących dzieci w odzyskiwaniu należnych alimentów w ramach akcji Odzyskuj Alimenty (https://www.big.pl/alimenty i Facebooku Odzyskuj alimenty
  • Wydaje cykliczne raporty dotyczące przeterminowanych zobowiązań finansowych konsumentów oraz przedsiębiorców z różnych branż:

Zatory płatnicze

Raport InfoDług

Raporty branżowe

Raporty grupy społeczne

  • Edukuje jak nadmiernie się nie zadłużać
  • Jest twórcą Programu Firma Wiarygodna Finansowo, który:

jest realizowany dla rzetelnych firm i solidnych przedsiębiorców, którzy w biznesie kierują się zasadami fair play. Buduje wzajemne zaufanie pomiędzy przedsiębiorcami i skupia firmy, które weryfikują i uznają wiarygodność swoich kontrahentów.

Uczestnicy mogą uzyskać Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo – prestiżowe wyróżnienie dla firm, które nie mają zaległości płatniczych w żadnej z trzech baz: BIG InfoMonitor, BIK i ZBP.

Zarząd BIG InfoMonitor:

  • Sławomir Grzelczak – prezes Zarządu BIG InfoMonitor
  • Aleksandra Hybsz – wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor
  • Agnieszka Szopa-Maziukiewicz – wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor

https://www.big.pl/

Aktualności ,