29 kwietnia 2019

Ankieta aktualizacyjna za rok 2018

Drodzy Członkowie,

przypominamy o konieczności wypełnienia corocznej Ankiety Aktualizacyjnej za rok 2018, która jest podstawą do otrzymania rekomendacji Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami na kolejny rok (czerwiec 2019-czerwiec 2020) oraz naliczania składek członkowskich.

Oryginał dokumentu (wraz z dokumentem rejestrowym) prosimy przesłać na adres siedziby Związku, tj.

Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami

ul. Bociana 22

31-231 Kraków

Będziemy wdzięczni za przesłanie skanu ankiety do dnia 17.05.2018 r. na adres mailowy Związku biuro@pzzw.pl.

Aktualności , , , ,