7 listopada 2019

Credit Management & Collection Days – ostatnie wolne miejsca!

Szanowni Państwo, już tylko tydzień dzieli nas od Konferencji Credit Management & Collection Days, inauguracyjnej edycji wydarzenia organizowanego przez Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami. Tych, którzy jeszcze nie zdążyli zarejestrować się na Konferencję, serdecznie zapraszamy do rejestracji. Rejestracja na wydarzenie jeszcze trwa, ale zostały ostatnie wolne miejsca. Z osobami, które zdążyły zarejestrować się na CM&CD do zobaczenia w przyszły czwartek w Łochowie! Rejestracja na wydarzenie jest dostępna pod linkiem: www.cmcd.pl/rejestracja

Aktualności
7 listopada 2019

II Spotkanie Legislacyjne już za nami

Wczoraj, 5 listopada w Warszawie odbyło się II Spotkanie Legislacyjne. Wśród licznego grona ekspertów rozmawialiśmy m.in o: 1. Skutkach nowelizacji Kodeksu Postępowania Cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych; 2. Przyszłości procedury cywilnej, EPU oraz e-doręczeń; 3. Regulacji branży windykacyjnej; 4. Dostępie do rejestrów publicznych przez przedsiębiorstwa windykacyjne, radców prawnych, adwokatów. Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom Spotkania za obecność na tym ważnym spotkaniu oraz zapraszamy […]

Aktualności
5 listopada 2019

Aplikacja “PZZW” w AppStore i Google Play jest już dostępna!

Szanowni Państwo! Z ogromną przyjemnością informujemy, że już jest dostępna do pobrania aplikacja mobilna PZZW, w której znajdziecie Państwo wszystkie informacje o zbliżającej się Konferencji Credit Management & Collection Days oraz nadchodzących wydarzeniach organizowanych przez Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami. Ogólne wybrane funkcję aplikacji: Agenda wydarzenia; Lista prelegentów – możliwość zapoznania się z sylwetkami prelegentów; Powiadomienia PUSH – o wszystkich ewentualnych zmianach informujemy na bieżąco; […]

Aktualności
30 października 2019

Payment Technology Sp. z o.o. członkiem wspierającym PZZW!

Szanowni Państwo, śpieszymy z wiadomością, że Spółka Payment Technology jest nowym członkiem wspierającym Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami! Payment Technology to spółka specjalizująca się w branży finansowej gdzie wdraża zaawansowane technologie informatyczne. Ponad 4 letnie doświadczenie w realizacji usług płatniczych zdobywaliśmy współpracując z instytucjami finansowymi z polski i europy. Upraszczamy i usprawniamy wykonywanie operacji finansowych przy zastosowaniu najnowszych technologii. Zbudowaliśmy nowoczesne narzędzia znajdujące szerokie […]

Aktualności
17 października 2019

II spotkanie Grupy Roboczej ds. Regulacji

We wtorek, 15 października br., odbyło się spotkanie Grupy Roboczej ds. Regulacji w składzie poszerzonym o nowych przedstawicieli podmiotów zarządzających wierzytelnościami na polskim rynku. Grupa kontynuowała prace, rozpoczęte w Łochowie, nad pierwszym obszarem Strategii branży na lata 2019-2024. Dyskusja Grupy skoncentrowała się wokół kwestii dostępu do publiczny baz danych. W tym zakresie uwaga uczestników skupiła się wokół inicjatywy zmiany przepisów prawa, w celu umożliwienia profesjonalnym pełnomocnikom […]

Aktualności
14 października 2019

“Windykator roku 2019”, Gazeta Finansowa

Szanowni Państwo, niezmiernie cieszymy się, że w zestawieniu “Windykator roku”, stworzonym przez tygodnik społeczno-ekonomiczny “Gazeta Finansowa”, znaleźli się członkowie Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami: Atradius Collection B.V. Sp. z o.o. Oddział w Polsce, Intrum Sp. z o.o., Kaczmarski Inkasso Sp. z o.o. Sp. k., Ultimo S.A. oraz Vindix S.A.! Są to firmy, które w ocenie Gazety Finansowej podążają za potrzebami rynku i klienta, kreują trendy i wyznaczają kierunki rozwoju. […]

Aktualności
3 października 2019

Konferencja Naukowa pt. „Ocena funkcjonowania ustaw o komornikach sądowych i o kosztach egzekucyjnych – możliwe kierunki zmian”

We wtorek, 1 października br. odbyła się Konferencja Naukowa pt. „Ocena funkcjonowania ustaw o komornikach sądowych i o kosztach egzekucyjnych – możliwe kierunki zmian”, której organizatorami byli Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk i Wydawnictwo „Currenda” Sp. z o.o. W samej Konferencji wzięli udział zarówno przedstawiciele nauki, palestry, jak i władz publicznych, w tym Ministerstwa Sprawiedliwości w osobach Pana dr Rafała Reiwera, autora obowiązującej ustawy o komornikach sądowych i ustawy […]

Aktualności
3 października 2019

WinGO.pl – windykacja online dla małych i średnich firm

Polscy przedsiębiorcy mają miliardowe długi wobec kontrahentów. Kwota zaległości widniejąca w samym tylko Krajowym Rejestrze Długów to 9,1 mld zł. Dużą część tej sumy, bo blisko 2 mld zł rocznie, firmy z sektora MŚP odzyskują od dłużników, korzystając ze wsparcia firm windykacyjnych. Kiedy zapłata od kontrahenta się opóźnia, kluczowa jest szybka reakcja przedsiębiorców i odważne korzystanie z nowoczesnych rozwiązań, jakie oferuje rynek. Nowością jest WinGO.pl – […]

Aktualności
27 września 2019

Financial Services Collection Sp. z o.o. nowym członkiem zwyczajnym PZZW!

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że Financial Services Collection Sp. z o.o. teraz oficjalnie jest członkiem naszej Organizacji! Financial Services Collection Sp. z o.o. oferuje usługi windykacyjne oraz zarządzanie wierzytelnościami klienta w oparciu o nowoczesny system operacyjny oraz doświadczoną kadrę managerską w zakresie usług finansowych, w tym w obszarze zarządzania wierzytelnościami. Oferuje pełen wachlarz usług zarządzania wierzytelnościami od monitoringu na wczesnym etapie, windykacji polubownej, windykacji sądowej i egzekucyjnej kończąc na zakupach […]

Aktualności
24 września 2019

III edycja Konferencji “Spotkanie z windykacją” – 17-18 października, Toruń

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w III edycji Konferencji “Spotkanie z windykacją”, zorganizowanej przez Akademię Przedsiębiorcy Inkaso WEC, która odbędzie się 17-18 października w Toruniu w Hotelu Solaris. Podczas Konferencji Prelegenci omówią najnowsze zmiany w windykacji należności dotyczące egzekucji, KPC, upadłości konsumenckiej i ochrony danych osobowych, a podczas paneli dyskusyjnych skupią się na problemach występujących w Państwa codziennej pracy. Pod linkiem odnajdą Państwo szczegóły Konferencji oraz cenę uczestnictwa. […]

Aktualności
24 września 2019

Odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks Karny oraz niektórych ustaw

Obowiązujący Kodeks kamy przewiduje jeden typ czynu zabronionego o znamieniu kwalifikującym ze względu na działanie sprawcy w celu wymuszenia zwrotu wierzytelności. Zgodnie z art. 191 § 2 k.k. kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu wymuszenia zwrotu wierzytelności, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. W toku prac legislacyjnych nad nowelizacją prawa karnego, prowadzonych w Ministerstwie Sprawiedliwości, rozważano możliwość wprowadzenia […]

Aktualności
13 września 2019

Podsumowanie prac uczestników warsztatów budowania strategii dla branży zarządzania wierzytelnościami

Spotkanie zorganizowane przez Polski Związek Zrządzania Wierzytelnościami w Łochowie w dniach 9 – 10.09 br. odbyło się w gronie ponad trzydziestu uczestników reprezentujących różne podmioty rynku zarządzania wierzytelnościami. Wśród zaproszonych gości znaleźli się członkowie Zarządu KPF. Celem spotkania była kontynuacja prac w poszerzonym składzie nad budową strategii dla branży na najbliższe lata oraz podjęcie kluczowych dla projektu decyzji o kierunkach, w tym przede wszystkim wizji i misji dla branży zarządzania […]

Aktualności
11 września 2019

SAVE THE DATE!

Zapraszamy Państwa serdecznie na Konferencję Credit Management & Collection Days! Nowy projekt Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami poświęcony będzie aktualnym, najważniejszym dla branży zarządzania wierzytelnościami tematom. Najważniejsze założenia wydarzenia to dostarczanie najciekawszych i kluczowych informacji o rynku oraz integracja branży. Dwudniowa konferencja odbędzie się w dniach 14-15.11 w Folwarku Łochów. Rejestracja na wydarzenie już wkrótce!

Aktualności
10 września 2019

Zmiany w postępowaniu upadłościowym z podpisem Prezydenta

30 sierpnia br. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw w z poprawkami zgłoszonymi przez Senat. Tydzień później w piątek Prezydent podpisał nowelizację. Zgodnie z nowym porządkiem prawnym sąd nie będzie już badał na etapie ogłaszania upadłości  przesłanek negatywnych w postaci doprowadzenia do niewypłacalności lub istotnego zwiększenia jej stopnia umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Nawet więc w sytuacji, gdy niewypłacalność powstała z winy dłużnika […]

Aktualności
4 września 2019

Rejestracja na III Śniadanie Technologiczne, 19 września, Warszawa

Drodzy Członkowie, Informujemy, że ruszyła rejestracja na III Śniadanie Technologiczne, które odbędzie się 19 września w Warszawie! Spotkanie rozpocznie się o godzinie 10.00. Tym razem poruszymy kolejne niezwykle ważne i ciekawe tematy, w tym między innymi: e-Sąd – case studies automatyzacji procesu sądowego Chatboty – trend czy przyszłość? Informacje udostępniane przez BIG – dwustronna wymiana danych Partnerem Merytorycznym Cyklu jest VSoft, a Partnerem […]

Aktualności
30 sierpnia 2019

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. nowym członkiem wspierającym PZZW!

Szanowni Państwo, na mocy uchwały Zarządu PZZW Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. oficjalnie jest członkiem wspierającym Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami! Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (BIG InfoMonitor) prowadzi Rejestr Dłużników i zgodnie z Ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje o przeterminowanym zadłużeniu osób i firm (informacje negatywne) oraz informacje o zobowiązaniach płaconych w terminie (informacje pozytywne). BIG InfoMonitor jest […]

Aktualności
28 sierpnia 2019

Rada ds. Strategii – już 9-10 września w Folwarku Łochów!

Szanowni Państwo, w związku ze zbliżającym się terminem spotkania Rady ds. Strategii, przesyłamy do Państwa zaproszenie do wzięcia udziału w pracach nad tym niezwykle ważnym dla branży projektem. W załączonym zaproszeniu znajdziecie Państwo najważniejsze informacje o powodach i celach tej inicjatywy. Przypominam, że spotykamy się już 09.09 w Łochowie. Zgodnie z zapowiedziami prace zaczynamy w poniedziałek o godzinie 10.00. W poniedziałek i we wtorek uczestników zaprosimy do prac zarówno wspólnych jak i w podgrupach. Zaproszenie do Rady […]

Aktualności
28 sierpnia 2019

Konferencja Naukowa organizowana przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk nt. ustawy o komornikach sądowych

Szanowni Państwo, chcemy poinformować, że w dniu 1 października 2019 r. odbędzie się Konferencja Naukowa organizowana przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk nt. ustawy o komornikach sądowych. Konferencja ma charakter naukowy i każdy z uczestników może wziąć udział bierny lub czynny. Udział bierny i czynny jest płatny. W przypadku gdyby znaleźli się chętni na udział czynny to konieczne jest sporządzenie referatu i wygłoszenie go, każdy uczestnik czynny będzie […]

Aktualności
25 lipca 2019

Nowelizacja KPC podpisana przez Prezydenta RP

Wczoraj, tj. 24 lipca br., Prezydent RP Andrzej Duda podpisał trzy ustawy, w tym ogromną nowelizację Kodeksu Postępowania Cywilnego. Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami wraz z innymi organizacjami branżowymi wielokrotnie na posiedzeniach komisji sejmowych i senackich, zabierał głos w sprawie kontrowersyjnych propozycji rozwiązań. Zapisy budzące poważne wątpliwości i które mogą wiązać się z dotkliwymi skutkami dla branży, to przede wszystkim zmiany w zakresie doręczeń, w tym likwidacja instytucji […]

Aktualności
23 lipca 2019

Inauguracyjne posiedzenie Komisji Etyki

W piątek, 19 lipca br., Komisja Etyki, nowy organ właściwy do rozpatrywania spraw oraz prowadzenia mediacji związanych z naruszeniem przez Członków postanowień Zasad Etyki Rynku Zarządzania Wierzytelnościami, rozpoczęła oficjalnie swoją działalność. Inauguracyjne posiedzenie Komisji rozpoczęło się od wyłonienia Prezydium. Przewodniczącym wybrany został Pan Krzysztof Sołkiewicz (Pretorius), dotychczas kierujący pracami grupy roboczej nad nowelizacją kodeksu etyki PZZW, których efektem było uchwalenie podczas tegorocznego […]

Aktualności