8 kwietnia 2020

TARCZA ANTYKRYZYSOWA – Pakiet zmian prawnych – wdrożone rozwiązania przeciwdziałające skutkom pandemii COVID-19 – informacje. ZAKTUALIZOWANE!

Ostatni tydzień marca stanowił okres wzmożonych prac nad projektem pakietu zmian ustawowych mających na celu przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 i wsparcia przedsiębiorców, których egzystencja na rynku stała się zagrożona. W całym tym krótkim horyzoncie czasowym reprezentanci biznesu i organów, w zakresie których kompetencji leży ochrona interesu przedsiębiorców, kierowała do przedstawicieli rządu postulaty prawne. Część z nich została uwzględniona i włączona do projektu pakietu legislacyjnego, a niektóre spotkały się z odmową. […]

Aktualności
1 kwietnia 2020

Program Wsparcia Przedsiębiorców – Bezpłatne udzielenie porad w zakresie poprawy płynności finansowej

Szanowni Państwo, Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami uruchomił program pomocowy dla przedsiębiorców – w drodze bezpłatnej infolinii skontaktować można się z ekspertami Organizacji w pięciu wyodrębnionych tematach: Problemy z płynnością finansową i dochodzeniem należności. Zagadnienia z zakresu działalności Biur Informacji Gospodarczych. Pytania z zakresu prawa pracy. Pytania z zakresu podatków przedsiębiorców. Porady prawne dotyczące finansów i ekonomii. Mediacje. Informacja o wdrożeniu najwyższych standardów windykacji w wewnętrznych strukturach. […]

Wydarzenia
1 kwietnia 2020

Nowe Prezydium Rady Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami

Z radością informujemy, że wybrane zostało nowe Prezydium Rady Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami. Przewodniczącym Rady został Andrzej Mankowski (AVS Europe Sp. z o.o.), Zastępcą Przewodniczącego – Hubert Czapiński (Debtus), a Sekretarzem – Filip Bargiełowski  (4-B Group Sp. z o.o.). Składamy serdecznie gratulacje dla nowego Prezydium i życzymy dalszych sukcesów!

Aktualności
1 kwietnia 2020

Certyfikowany Dział Windykacji – Projekt PZZW

Drodzy Państwo, przez ostatnie miesiące, Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami pracował nad projektem dedykowanym firmom mające swoje działy zarządzania wierzytelnościami, których główna działalność skupia się wokół zupełnie innych obszarów. Nadszedł czas, kiedy możemy zaprosić Państwa do zapoznania się z projektem: Certyfikowany Dział Windykacji. Certyfikowany Dział Windykacji to propozycja dla firm, którym zależy na dbałości o wszystkie aspekty swojej działalności, w tym również o niezwykle ważny dział, który zajmuje […]

Wydarzenia
26 lutego 2020

Spotkanie zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych w siedzibie UKNF

We wtorek odbyła się w siedzibie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego konferencja Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech), którą poprowadził dyrektor departamentu Innowacji Finansowych FinTech Zbigniew Wiliński. Do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni przedstawiciele organizacji branżowych, ministerstw i urzędów, w tym Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami. Głównym przedmiotem prac Zespołu jest identyfikacja i usunięcie barier prawnych, regulacyjnych i nadzorczych dla rozwoju innowacji w obszarze finansów. Spotkanie […]

Aktualności
25 lutego 2020

PCS Paruch Chruściel Schiffter członkiem zwyczajnym Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami!

Szanowni Państwo, mamy przyjemność poinformować, że PCS Paruch Chruściel Schiffter został członkiem zwyczajnym Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami! Kancelaria PCS Paruch Chruściel Schiffter doradza we wszystkich kwestiach prawa HR dot. zatrudnienia, w tym zatrudnienia i zwolnień, global mobility&immigration, wynagrodzeń i premii, compliance, zfśs, ZUS, sporów sądowych, restrukturyzacji, zasad motywacyjnych i lojalnościowych, czasu pracy, programów emerytalnych, PPK, PPE, danych osobowych. Misją PCS jest […]

Aktualności
17 lutego 2020

Miesięcznik Finansowy BANK: Jakie działania, przy uprzywilejowaniu dłużników, powinny podjąć banki, aby nie pogorszyć jakości portfeli kredytowych. Komentarz eksperta Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami.

Proces zarządzania ryzykiem kredytowym przez lata ulegał przeobrażeniom, a odpowiednie metody i narzędzia stały się kluczowe dla działalności banku. Klasyczną metodą jest analiza scenariuszowa zarówno ryzyka wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Pod lupę należy wziąć wartość portfela, zabezpieczeń, a w przypadku kredytów hipotecznych stan użytkowania nieruchomości czy ich wartość rynkową. W zakresie analizy z ryzyka wewnętrznego warto sięgać po mapowanie produktów, czyli de facto danych, wykorzystując różne […]

Aktualności
5 lutego 2020

Spotkanie konsultacyjne z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców

W dniu 29 stycznia w Krakowie odbyło się spotkanie konsultacyjne ponad 20 przedstawicieli organizacji branżowych należących do Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, reprezentujących środowisko przedsiębiorców. Spotkanie poprowadził Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Pan Adam Abramowicz, a Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami reprezentowany był przez Prezesa Zarządu Pana Piotra Badowskiego. Spotkanie dotyczyło postulatów zgłaszanych przez organizacje przedsiębiorców dotyczące zmian systemowych, które znacząco […]

Aktualności
28 stycznia 2020

Komentarz Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami dotyczący publikacji w tygodniku „NIE”

24 stycznia w ilustrowanym tygodniku satyrycznym „NIE” (nr 4) został opublikowany materiał pt. „e-swąd”, którego autor plasuje tezę, że osoby zadłużone w naszym kraju są „ścigane nielegalnie przez łowców długów przy współudziale sądów i akceptacji instytucji państwa”. PZZW jako organizacja skupiająca najważniejsze podmioty rodzimego rynku zarządzania wierzytelnościami, dbająca o jasne i etyczne reguły funkcjonowania tego sektora, nie zgadza się na zafałszowane i nierzetelne przedstawianie działalności firm zajmujących się […]

Aktualności
17 stycznia 2020

Konferencja Credit Management & Collection Days – 16-17 kwietnia 2020. SAVE THE DATE!

Zapraszamy Państwa serdecznie na Konferencję Credit Management & Collection Days 2020! Konferencja organizowana przez Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami poświęcona będzie aktualnym, najważniejszym dla branży zarządzania wierzytelnościami tematom. Najważniejsze założenia wydarzenia to dostarczanie najciekawszych i kluczowych informacji o rynku oraz integracja branży. Tym razem konferencja odbędzie się w dniach 16-17 kwietnia 2020 w ARCHE HOTEL KRAKOWSKA w Warszawie. Rejestracja na wydarzenie już wkrótce!

Aktualności
17 stycznia 2020

Loan Magazine Awards 2019 – 30 stycznia 2020 roku, Hotel Ibis Styles, Wrocław!

Szanowni Państwo, przypominamy, że 30 stycznia 2020 roku w Hotelu Ibis Styles we Wrocławiu o godzinie 16:00 odbędzie się Loan Magazine Awards 2019 – piąta edycja rozdania nagród w prestiżowym konkursie organizowanym przez LoanMagazine. Każdego roku kryształowe statuetki trafiają do tych brandów i firm, które na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy szczególnie wyróżniły się w sektorze fintech oraz na polskim rynku finansowania pozabankowego. W tym roku kryształowe statuetki powędrują […]

Aktualności
15 stycznia 2020

Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami został członkiem Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców!

Z ogromną przyjemnością informujemy, że Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami został członkiem Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców! Cele Rady Przedsiębiorców: – wspieranie Rzecznika w działaniach na rzecz obrony praw polskich przedsiębiorców; – monitorowanie sytuacji przedsiębiorców z sektora MŚP; – diagnozowanie problemów i reagowanie w przypadkach wymagających interwencji Rzecznika; – opiniowanie oraz opracowywanie projektów ustaw, które bezpośrednio wpływają na sektor MŚP. PZZW pracować będzie […]

Aktualności
15 stycznia 2020

Komunikat Urzędu KNF w sprawie sekurytyzacji

6 grudnia 2019 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował komunikat, którego przedmiotem jest wymóg informacyjny dotyczący sekurytyzacji, a który wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla sekurytyzacji oraz utworzenia szczególnych ram dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji. Wymóg ten obejmuje wszystkie podmioty uczestniczące w transakcji sekurytyzacyjnej w charakterze inicjatora, pierwotnego kredytodawcy lub spółki […]

Aktualności
23 grudnia 2019

Komunikat: rekomendacja zachowania ostrożności w kontaktach z serwisem internetowym odzyskajnaleznosci.pl

Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami zaleca ostrożność w związku z działaniami podejmowanymi przez portal odzyskajnaleznosci.pl. Według wiadomości posiadanych przez PZZW, właściciele ww. serwisu internetowego stosują wprowadzające w błąd oznaczenia dotyczące rzekomej przynależności do Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego ustalono, że strona nie należy do żadnego z członków Organizacji. Ponadto zachodzi podejrzenie, że ww. portal może naruszać zbiorowe interesy konsumentów, poprzez zbieranie danych osobowych z naruszeniem przepisów polskiego […]

Aktualności
10 grudnia 2019

Stanowisko Zarządu PZZW w sprawie publikacji w Dzienniku Gazeta Prawna

Stanowczo nie zgadzamy się ze stwierdzeniem występującym w materiale Dziennika Gazeta Prawna z dnia 29.11, jakoby branża zarządzania wierzytelnościami nie posiadała samoregulacji i dopiero rozpoczynała nad nią pracę. Wspomniany sektor posiada Kodeks Etyki, który w formie prawa miękkiego reguluje zasady etycznego, polubownego dochodzenia należności. Od samego początku istnienia organizacji branżowych kwestia unormowania etycznego prowadzenia windykacji polubownej była nadrzędną wartością i jednym z podstawowych celów do wypracowania dla sektora […]

Aktualności
3 grudnia 2019

Czas odwiedzić Wrocław! Zbliża się Gala Loan Magazine Awards 2019

Wielkimi krokami zbliża się najważniejsze wydarzenie sektora pozabankowego w Polsce. 30 stycznia 2020 roku już po raz piąty spotkamy się we Wrocławiu, by poznać zwycięzców prestiżowego konkursu Loan Magazine Awards. Loan Magazine Awards 2019 to piąta edycja rozdania nagród w prestiżowym konkursie organizowanym przez Loan Magazine. Każdego roku kryształowe statuetki trafiają do tych brandów i firm, które na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy szczególnie wyróżniły się […]

Aktualności
29 listopada 2019

Dziennik Gazeta Prawna o branży zarządzania wierzytelnościami

Rynek finansowy miał w tym roku do czynienia z szeregiem zmian legislacyjnych istotnie wpływających na proces dochodzenia należności, tym samym na podstawy funkcjonowania podmiotów finansowych, jak i wszystkich uczestników obrotu gospodarczego. PZZW pracuje nad rozszerzeniem stosowania Zasad Etyki na inne podmioty prowadzące działalność na polskim rynku poprzez przygotowanie Kodeksu Postępowania, przewodnika  prawidłowego, etycznego działania w zakresie monitoringu, dochodzenia należności przez każdego przedsiębiorcę. Wsparciem tego procesu mają […]

Aktualności
18 listopada 2019

Look Pożyczka Sp. z o.o. nowym członkiem PZZW!

Szanowni Państwo, mamy przyjemność poinformować, że Look Pożyczka Sp. z o.o. oficjalnie jest członkiem zwyczajnym Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami! Spółka Look Pożyczka  działa na rynku finansowym nieprzerwanie od 2011 r. Początkowo główny profil działania firmy koncentrował się na sprzedaży pożyczek. W ciągu pierwszych lat działalności Spółce udało się  wypracować skuteczny model biznesowy oraz zdobyć zaufanie powracających klientów.  Firma stała się również przykładem […]

Aktualności