24 września 2019

III edycja Konferencji “Spotkanie z windykacją” – 17-18 października, Toruń

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w III edycji Konferencji “Spotkanie z windykacją”, zorganizowanej przez Akademię Przedsiębiorcy Inkaso WEC, która odbędzie się 17-18 października w Toruniu w Hotelu Solaris. Podczas Konferencji Prelegenci omówią najnowsze zmiany w windykacji należności dotyczące egzekucji, KPC, upadłości konsumenckiej i ochrony danych osobowych, a podczas paneli dyskusyjnych skupią się na problemach występujących w Państwa codziennej pracy. Pod linkiem odnajdą Państwo szczegóły Konferencji oraz cenę uczestnictwa. Zapraszamy […]

Aktualności
24 września 2019

Odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks Karny oraz niektórych ustaw

Obowiązujący Kodeks kamy przewiduje jeden typ czynu zabronionego o znamieniu kwalifikującym ze względu na działanie sprawcy w celu wymuszenia zwrotu wierzytelności. Zgodnie z art. 191 § 2 k.k. kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu wymuszenia zwrotu wierzytelności, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. W toku prac legislacyjnych nad nowelizacją prawa karnego, prowadzonych w Ministerstwie Sprawiedliwości, rozważano możliwość wprowadzenia […]

Aktualności
13 września 2019

Podsumowanie prac uczestników warsztatów budowania strategii dla branży zarządzania wierzytelnościami

Spotkanie zorganizowane przez Polski Związek Zrządzania Wierzytelnościami w Łochowie w dniach 9 – 10.09 br. odbyło się w gronie ponad trzydziestu uczestników reprezentujących różne podmioty rynku zarządzania wierzytelnościami. Wśród zaproszonych gości znaleźli się członkowie Zarządu KPF. Celem spotkania była kontynuacja prac w poszerzonym składzie nad budową strategii dla branży na najbliższe lata oraz podjęcie kluczowych dla projektu decyzji o kierunkach, w tym przede wszystkim wizji i misji dla branży zarządzania […]

Aktualności
11 września 2019

SAVE THE DATE!

Zapraszamy Państwa serdecznie na Konferencję Credit Management & Collection Days! Nowy projekt Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami poświęcony będzie aktualnym, najważniejszym dla branży zarządzania wierzytelnościami tematom. Najważniejsze założenia wydarzenia to dostarczanie najciekawszych i kluczowych informacji o rynku oraz integracja branży. Dwudniowa konferencja odbędzie się w dniach 14-15.11 w Folwarku Łochów. Rejestracja na wydarzenie już wkrótce!

Aktualności
10 września 2019

Zmiany w postępowaniu upadłościowym z podpisem Prezydenta

30 sierpnia br. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw w z poprawkami zgłoszonymi przez Senat. Tydzień później w piątek Prezydent podpisał nowelizację. Zgodnie z nowym porządkiem prawnym sąd nie będzie już badał na etapie ogłaszania upadłości  przesłanek negatywnych w postaci doprowadzenia do niewypłacalności lub istotnego zwiększenia jej stopnia umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Nawet więc w sytuacji, gdy niewypłacalność powstała z winy dłużnika będzie […]

Aktualności
4 września 2019

Rejestracja na III Śniadanie Technologiczne, 19 września, Warszawa

Drodzy Członkowie, Informujemy, że ruszyła rejestracja na III Śniadanie Technologiczne, które odbędzie się 19 września w Warszawie! Spotkanie rozpocznie się o godzinie 10.00. Tym razem poruszymy kolejne niezwykle ważne i ciekawe tematy, w tym między innymi: e-Sąd – case studies automatyzacji procesu sądowego Chatboty – trend czy przyszłość? Informacje udostępniane przez BIG – dwustronna wymiana danych Partnerem Merytorycznym Cyklu jest VSoft, a Partnerem najbliższego […]

Aktualności
30 sierpnia 2019

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. nowym członkiem wspierającym PZZW!

Szanowni Państwo, na mocy uchwały Zarządu PZZW Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. oficjalnie jest członkiem wspierającym Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami! Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (BIG InfoMonitor) prowadzi Rejestr Dłużników i zgodnie z Ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje o przeterminowanym zadłużeniu osób i firm (informacje negatywne) oraz informacje o zobowiązaniach płaconych w terminie (informacje pozytywne). BIG InfoMonitor jest […]

Aktualności
28 sierpnia 2019

Rada ds. Strategii – już 9-10 września w Folwarku Łochów!

Szanowni Państwo, w związku ze zbliżającym się terminem spotkania Rady ds. Strategii, przesyłamy do Państwa zaproszenie do wzięcia udziału w pracach nad tym niezwykle ważnym dla branży projektem. W załączonym zaproszeniu znajdziecie Państwo najważniejsze informacje o powodach i celach tej inicjatywy. Przypominam, że spotykamy się już 09.09 w Łochowie. Zgodnie z zapowiedziami prace zaczynamy w poniedziałek o godzinie 10.00. W poniedziałek i we wtorek uczestników zaprosimy do prac zarówno wspólnych jak i w podgrupach. Zaproszenie do Rady ds. Strategii

Aktualności
28 sierpnia 2019

Konferencja Naukowa organizowana przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk nt. ustawy o komornikach sądowych

Szanowni Państwo, chcemy poinformować, że w dniu 1 października 2019 r. odbędzie się Konferencja Naukowa organizowana przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk nt. ustawy o komornikach sądowych. Konferencja ma charakter naukowy i każdy z uczestników może wziąć udział bierny lub czynny. Udział bierny i czynny jest płatny. W przypadku gdyby znaleźli się chętni na udział czynny to konieczne jest sporządzenie referatu i wygłoszenie go, każdy uczestnik czynny […]

Aktualności
25 lipca 2019

Nowelizacja KPC podpisana przez Prezydenta RP

Wczoraj, tj. 24 lipca br., Prezydent RP Andrzej Duda podpisał trzy ustawy, w tym ogromną nowelizację Kodeksu Postępowania Cywilnego. Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami wraz z innymi organizacjami branżowymi wielokrotnie na posiedzeniach komisji sejmowych i senackich, zabierał głos w sprawie kontrowersyjnych propozycji rozwiązań. Zapisy budzące poważne wątpliwości i które mogą wiązać się z dotkliwymi skutkami dla branży, to przede wszystkim zmiany w zakresie doręczeń, w tym likwidacja […]

Aktualności
23 lipca 2019

Inauguracyjne posiedzenie Komisji Etyki

W piątek, 19 lipca br., Komisja Etyki, nowy organ właściwy do rozpatrywania spraw oraz prowadzenia mediacji związanych z naruszeniem przez Członków postanowień Zasad Etyki Rynku Zarządzania Wierzytelnościami, rozpoczęła oficjalnie swoją działalność. Inauguracyjne posiedzenie Komisji rozpoczęło się od wyłonienia Prezydium. Przewodniczącym wybrany został Pan Krzysztof Sołkiewicz (Pretorius), dotychczas kierujący pracami grupy roboczej nad nowelizacją kodeksu etyki PZZW, których efektem było uchwalenie podczas tegorocznego Walnego […]

Aktualności
22 lipca 2019

Inkaso Kredytowe Sp. z o. o. nowym członkiem PZZW!

Drodzy Państwo, mamy przyjemność poinformować, że Uchwałą Zarządu PZZW z dnia 18.07 br., Inkaso Kredytowe Sp. z o. o. oficjalnie jest Członkiem Zwyczajnym Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami! Inkaso Kredytowe Sp. z o.o. powstała w 2013 roku. Głównym jej celem jest dochodzenie roszczeń finansowych na rzecz współpracujących z nią przedsiębiorców. Inkaso Kredytowe stanowi dynamiczny, profesjonalny zespół, zajmujący się współpracą na linii dłużnik – wierzyciel. […]

Aktualności
18 lipca 2019

Konsorcjum Obsługi Wierzytelności “Inkaso-Service” nowym Członkiem PZZW!

Drodzy Państwo, spieszymy z informacją, że Uchwałą Zarządu PZZW z dnia 18.07 br., Konsorcjum Obsługi Wierzytelności “Inkaso-Service” oficjalnie jest Członkiem Zwyczajnym Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami! Konsorcjum Obsługi Wierzytelności “Inkaso-Service” oferuje wysoką jakość usług działalności wywiadowczej w zakresie pozyskiwania informacji o podmiotach gospodarczych — o ich bieżącej sytuacji ekonomicznej, handlowej, aktywach czy zobowiązaniach. Wywiad gospodarczy prowadzony przez Spółkę pozyskuje informacje dotyczące wskazanego podmiotu np. potencjalnego lub […]

Aktualności
16 lipca 2019

Kancelaria Radcy Prawnego Rybszleger Sp. k. nowym członkiem Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami

Szanowni Państwo, niezmiernie miło nam poinformować, że firma Kancelaria Radcy Prawnego Rybszleger Sp. k. została Członkiem Zwyczajnym naszej Organizacji! Kancelaria Radcy Prawnego Rybszleger Sp. k. posiada jeden z największych zespołów prawniczych na rynku Trójmiejskim, w skład którego wchodzą radcowie prawni, adwokaci oraz doradcy restrukturyzacyjni. Zespół Kancelarii tworzą także wybitni eksperci z zakresu bankowości, posiadający wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu finansami oraz w pozyskiwaniu inwestorów. Specjalizuje się w transakcjach […]

Aktualności
15 lipca 2019

Alfavox Sp. z o.o. w gronie Członków Wspierających PZZW!

Szanowni Państwo, informujemy, że Alfavox Sp. z o.o. na mocy Uchwały Zarządu PZZW oficjalnie jest członkiem wspierającym naszej organizacji. Alfavox współpracuje z firmami na 4 kontynentach tworząc rozwiązania najwyższej jakości na rynku zaawansowanych platform Customer Experience.  Jako dostawca rozwiązań doskonale identyfikuje potrzeby współczesnego klienta i dostarcza rozwiązania gwarantujące wzrost biznesu do 70%. Systemy Alfavox, oparte o moduły Business Intelligence, Data Analytics oraz Machine Learning, zostały […]

Aktualności
5 lipca 2019

Nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego przyjęta przez Sejm

W środę Nadzwyczajna Komisja do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK) rozpatrzyła uchwałę Senatu RP w przedmiocie poprawek do projektu ustawy Kodeks postępowania cywilnego i szeregu innych ustaw. Wszystkie poprawki zaproponowane przez komisję senacką zostały przyjęte, w tym usunięto przepisy dotyczące “podwójnej” opłaty dla źle opłaconego przez profesjonalnego pełnomocnika środka zaskarżenia. Wczoraj w godzinach wieczornych Sejm obradując na posiedzeniu plenarnym zakończył prace nad ustawą i uchwalił ją w brzemieniu uwzględniającym […]

Aktualności
3 lipca 2019

Kontynuacja prac w komisjach sejmowych nad projektem ustawy w celu ograniczenia zatorów płatniczych

Na dzisiejszym wspólnym posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych, Gospodarki i Rozwoju kontynuowano obrady nad treścią propozycji zmian przepisów mających na celu ograniczenie zatorów płatniczych w sektorze B2B. Poczynając od art. 13a Projektu przyjęto poprawki, w głównej mierze o charakterze redakcyjnym dotyczące prawidłowości sformułowania analizowanych przepisów lub w zakresie przepisów odwoławczych. Uwagi krytyczne zgłoszone przez PZZW, a dotyczące istotnych z punktu widzenia rynku zarządzania wierzytelnościami kwestii takich jak administracyjne […]

Aktualności
1 lipca 2019

Nowe wyzwania i zmiany w Zarządzie Ultimo S.A.

Rada Nadzorcza Ultimo S.A. i Zarząd B2Holding podjęły decyzje o zmianach w Zarządzie Ultimo oraz strukturze regionalnej B2Holding, które wejdą w życie od 1 lipca 2019 . Prezes spółki, Adam Parfiniewicz, przyjął propozycję złożoną mu przez Radę i Zarząd B2Holding. Wiąże się to ze zmianami w samym Zarządzie Ultimo S.A i przejęciem sterów na stanowisku Prezesa Zarządu przez Anetę Borycką, dotychczasową COO spółki. Adam Parfiniewicz, oprócz kierowania Ultimo S.A., […]

Aktualności
28 czerwca 2019

Wspólne posiedzenie komisji sejmowych – obrady nad projektem ustawy w celu ograniczenia zatorów płatniczych

W czwartek, 27 czerwca, komisje sejmowe prowadzące prace nad projektem ustawy w celu ograniczenia zatorów płatniczych obradowały wspólnie nad treścią projektowych zmian w czterech obszarach: Procedura cywilna, Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych, Zwalczanie nieuczciwej konkurencji, Terminy zapłaty w transakcjach handlowych. Uwaga obradujących skoncentrowała się wokół kwestii niezwykle istotnej dla przedmiotowego projektu – terminów zapłaty. Wśród przegłosowanych poprawek wpływ na rynek zarządzania wierzytelnościami […]

Aktualności
27 czerwca 2019

Szybkie tempo prac nad nowelizacją KPC – procedowanie w Senacie

We wtorek, 25 czerwca, odbyło się pierwsze posiedzenie komisji senackich, których przedmiotem obrad był projekt głośnej i powszechnie już rozpoznawalnej w mediach nowelizacji Kodeksu Postępowania Cywilnego. Liczne głosy organizacji zrzeszających podmioty z rynku finansowego podniosło zarzuty m.in. wobec projektowej likwidacji właściwości przemiennej, czy rezygnacji z postępowania nakazowego prowadzonego na podstawie wyciągów z ksiąg bankowych, a także w zakresie zgłaszania zastrzeżeń do protokołu przez profesjonalnego pełnomocnika strony. Mocno krytykowane były […]

Aktualności