27 grudnia 2016

AB INITIO Sp. z o.o. nowym członkiem Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami

Firma AB INITIO Sp. z o.o. powstała w wyniku połączenia doświadczeń i wiedzy jej założycieli. Podstawą działalności Spółki są czynności polegające na kompleksowej obsłudze zarówno Klientów indywidualnych, jak i biznesowych, w zakresie zarządzania wierzytelnościami, doradztwa prawnego oraz działalności związanej z rynkiem finansowym.

Firma AB INITIO Sp. z o. o. proponuje swoim Klientom pomoc opierającą się na jasnych, zgodnych z ich oczekiwaniami warunkach współpracy, dlatego też pobierane przez Spółkę wynagrodzenie uzależnione jest od efektu współpracy. Firma, w razie konieczności, zapewnia fachową poradę prawną.

W realizacji swojej misji Spółka przestrzega prawa, kodeksu etyki zawodowej oraz kanonu dobrych praktyk rynku finansowego. Firma AB INITIO Sp. z o.o. szczególny w sposób dba o to, aby wszelkie podejmowane działania odbywały się według najwyższych norm etycznych, z poszanowaniem praw zarówno Klientów, jak i ich dłużników.

Korzystając z usług firmy AB INITIO Sp. z o.o. Klienci zyskują:
• solidnego i pewnego Partnera Biznesowego,
• kompleksową obsługę w zakresie zarządzania wierzytelnościami,
• ocenę wiarygodności kontrahentów,
• działania prewencyjne dyscyplinujące kontrahentów do terminowego regulowania zobowiązań,
• zabezpieczanie transakcji handlowych oraz wywiadownię gospodarczą,
• obsługę prawną i doradztwo finansowe,
• rozpoznawanie i reagowanie na gry psychologiczne i manipulację ze strony dłużnika.

http://ab-initio.com.pl/

Aktualności