25 lutego 2022

Солідарність з Україною / Solidarnie z Ukrainą

Jako organizacja zrzeszająca przedsiębiorców z branży zarządzania wierzytelnościami działających na wielu zagranicznych rynkach, z niepokojem obserwujemy rozwój wydarzeń u naszego sąsiada.

Wyrażamy solidarność z obywatelami i mieszkańcami Ukrainy i wzywamy do wsparcia pracowników ukraińskiego pochodzenia zatrudnionych w wielu naszych firmach członkowskich. Apelujemy do zarządów naszych członków o zwrócenie szczególnej uwagi na kwestie takie jak status w Polsce, kontynuacja zatrudnienia, przedłużenie pobytu, zakres ochrony w firmie, a także sytuację bytową pracownika i jego rodziny.

Zadbajmy o dobro tej części kadry pracowniczej, z którą na co dzień budujemy naszą działalność i pozycję na rynku. Pamiętajmy o ich istotnym wkładzie w rozwój naszych organizacji.

Szeregi Związku zasila również Ukraińska Kancelaria Prawna PLP z siedzibą w Kijowie, z którą również łączymy się w tym burzliwym czasie.

Nie zapominajmy o naszych współpracownikach, koleżankach, kolegach, kontrahentach i klientach, których bliscy i ojczyzna są obecnie w krytycznym zagrożeniu.


Як організація, яка об’єднує підприємців галузi управління боргами, що працюють на багатьох зарубіжних ринках, ми з занепокоєнням спостерігаємо за розвитком подій в Україні.

Ми висловлюємо солідарність з громадянами і жителями України та закликаємо підтримати працівників українського походження, працюючих у багатьох наших компаніях. Звертаємося до членів правління нашої Асоціації з проханням звернути особливу увагу на наступні питання: статус працівників у Польщі; продовження роботи; продовження терміну перебування на території Польщі; сфера захисту в компанії, а також життєва ситуація працівника та його сім’ї.

Подбаймо про добробут цих працівників, з якими щодня будуємо свій бізнес і позицію на ринку. Згадаймо про їхній вагомий внесок у розвиток наших організацій.

В лавах Асоціації є присутнє ТОВ «Пі.Ел.Пі. Юридична Канцелярія» з міста Києва, яке ми також підтримуємо в цей неспокійний час.

Не забуваймо про наших працівників, колег, підрядників і клієнтів, чиї рідні та Вітчизна нині перебувають у стані критичної загрози!

Aktualności , , ,