Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami

Powstał w 2003 roku (pod nazwą Polskiego Związku Windykacji) w celu reprezentowania i obrony interesów działających w Polsce firm windykacyjnych, podmiotów zajmujących się obrotem wierzytelnościami, wywiadem gospodarczym oraz faktoringiem.

W chwili obecnej Związek zrzesza ponad 70 podmiotów działających na terenie całej Polski. Oprócz członków zwyczajnych będących przedstawicielami branży, Związek stowarzysza również członków wspierających, niezwiązanych bezpośrednio z branżą.

Zarząd Związku ściśle współpracuje z organizacjami pracodawców, związkami branżowymi i mediami. Celem tego współdziałania jest zwrócenie uwagi na konieczność weryfikacji wielu istniejących zapisów prawnych utrudniających m.in. prowadzenie działań windykacyjnych w Polsce, a także współuczestniczenie w przygotowywaniu projektów aktów normatywnych dotyczących branży. Dążeniem władz organizacji jest także upowszechnianie wiedzy w zakresie szeroko pojętej działalności zarządzania wierzytelnościami.

Od 2008 Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami jest członkiem FENCA. Uczestnictwo w Federation of European National Collection Associations umożliwia wymianę doświadczeń z partnerskimi organizacjami branżowymi działającymi w Europie.

 

Misja Związku

Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami jest organizacją mającą na celu zintegrowanie środowiska oraz reprezentowanie i obronę interesów branży zarządzania wierzytelnościami.

Członkostwo w Polskim Związku Zarządzania Wierzytelnościami wiąże się z prestiżem, a coroczna rekomendacja stanowi autoryzację firmy jako rzetelnego partnera biznesowego, działającego zgodnie z kanonem najlepszych praktyk.

Zarząd Związku
Piotr Badowski
Prezes Zarządu

EULEO Sp. z o.o. sp. k.
Rafał Hermański
Członek Zarządu
sprawy finansowe
Inkaso Hermański
Radosław Cieciórski
Członek Zarządu
monitoring legislacji
Cieciórski, Wacławik Spółka Partnerska Radców Prawnych
Krzysztof Madej
Członek Zarządu
sprawy związane z etyką branży
Kancelaria Way To Solution
Rada Związku
Paweł Janus
Członek Rady
Dogmat Systemy S.A.
Michał Kinkel
Członek Rady
AOW Faktoring S.A.
krzysztof-krauze-czlonek-rady_PZZW
Krzysztof Krauze
Członek Rady

Intrum Justitia Sp. z o.o.
Jarosław Kułakowski
Członek Rady
Ga-Lex Sp. z o.o.
Michał Kwieciński
Członek Rady
Członek Komisji
RK Legal
Piotr Karol Potempa
Członek Rady

Potempa Inkasso Sp. z o.o.
Komisja ds. Legislacji

Działająca przy PZZW, zajmuje się monitoringiem legislacji, poprzez utrzymywanie kontaktu z wybranymi ministerstwami i komisjami sejmowymi, przygotowywaniem stanowisk, opinii i artykułów w imieniu Związku, w zakresie pojawiających się projektów zmian przepisów prawa oraz aktywnym udziałem w nawiązaniu współpracy z innymi krajowymi i zagranicznymi organizacjami przedsiębiorców o podobnym profilu działalności, co Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami.

W drugiej połowie 2016 roku Komisja wzięła udział w procesie legislacyjnym trzech ważnych projektów ustaw:

  • w projekcie ustawy, znanej jako tzw. pakiet wierzycielski,
  • w projekcie ustawy, znanej jako tzw. ustawa antylichwiarska,
  • w projekcie ustawy o komornikach sądowych.
Radosław Cieciórski
Członek Zarządu
monitoring legislacji
Cieciórski, Wacławik Spółka Partnerska Radców Prawnych
Przemysław Kosiński
Członek Komisji

Michał Kwieciński
Członek Rady
Członek Komisji
RK Legal
pzzw-komisja-ds-legislacji-jacek-lemiecha
Jacek Lemiecha
Członek Komisji

pzzw-komisja-ds-legislacji-jan-prasalek
Jan Prasałek
Członek Komisji
RK Legal
pzzw-komisja-ds-legislacji-michal-zawisza
Michał Zawisza
Członek Komisji
Zawisza Windykacja Sp. z o.o.
pzzw-komisja-ds-legislacji-mateusz-sobolewski
Mateusz Sobolewski
Członek Komisji
Arvato Polska Sp. z o.o.
Wojciech Depczyński
Członek Komisji
Alektum Inkasso Sp. z o.o.
pzzw-komisja-ds-legislacji-angieszka-chrominska
Agnieszka Chromińska
Członek Komisji
EOS KSI Polska Sp. z o.o.
pzzw-komisja-ds-legislacji-matylda-burczyńska-radym
Matylda Burczyńska-Radym
Członek Komisji
EULEO Sp. z o.o. sp. k.
Marketing i PR
lucja-kumiega_PZZW-PR
Łucja Kumięga
Specjalista ds. Marketingu i PR
Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami

+ 48 515 251 652

Administracja
Karolina-Tolak-Zasun-PZZW
Karolina Tolak-Zasuń
Kierownik ds. Administracji
Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami

+ 48 515 251 672