Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami

Powstał w 2003 roku (pod nazwą Polskiego Związku Windykacji) w celu reprezentowania i obrony interesów działających w Polsce firm windykacyjnych, podmiotów zajmujących się obrotem wierzytelnościami, wywiadem gospodarczym oraz faktoringiem.

W chwili obecnej Związek zrzesza ponad 60 podmiotów działających na terenie całej Polski. Oprócz członków zwyczajnych będących przedstawicielami branży, Związek stowarzysza również członków wspierających, niezwiązanych bezpośrednio z branżą.

Zarząd Związku ściśle współpracuje z organizacjami pracodawców, związkami branżowymi i mediami. Celem tego współdziałania jest zwrócenie uwagi na konieczność weryfikacji wielu istniejących zapisów prawnych utrudniających m.in. prowadzenie działań windykacyjnych w Polsce, a także współuczestniczenie w przygotowywaniu projektów aktów normatywnych dotyczących branży. Dążeniem władz organizacji jest także upowszechnianie wiedzy w zakresie szeroko pojętej działalności zarządzania wierzytelnościami.

Od 2008 Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami jest członkiem FENCA. Uczestnictwo w Federation of European National Collection Associations umożliwia wymianę doświadczeń z partnerskimi organizacjami branżowymi działającymi w Europie.

 

Misja Związku

Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami jest organizacją mającą na celu zintegrowanie środowiska oraz reprezentowanie i obronę interesów branży zarządzania wierzytelnościami.

Członkostwo w Polskim Związku Zarządzania Wierzytelnościami wiąże się z prestiżem, a coroczna rekomendacja stanowi autoryzację firmy jako rzetelnego partnera biznesowego, działającego zgodnie z kanonem najlepszych praktyk.

Zarząd Związku
Piotr Badowski
Prezes Zarządu

Euleo
Rafał Hermański
Członek Zarządu
sprawy finansowe
Inkaso Hermański
Radosław Cieciórski
Członek Zarządu
monitoring legislacji
Cieciórski, Wacławik Spółka Partnerska Radców Prawnych
Krzysztof Madej
Członek Zarządu

Kancelaria Way To Solution
Rada Związku
Paweł Trybuchowski
Przewodniczący Rady
GetBack S.A.
Paweł Janus
Członek Rady
Dogmat Systemy S.A.
Michał Kinkel
Członek Rady
AOW Faktoring S.A.
Jarosław Kułakowski
Członek Rady
Ga-Lex Sp. z o.o.
Michał Kwieciński
Członek Rady
Członek Komisji
RK Legal
Piotr Karol Potempa
Członek Rady

Potempa Inkasso Sp. z o.o.
krzysztof-krauze-czlonek-rady_PZZW
Krzysztof Krauze
Członek Rady

Intrum Justitia Sp. z o.o.
Komisja ds. Legislacji

Działająca przy PZZW, zajmuje się monitoringiem legislacji, poprzez utrzymywanie kontaktu z wybranymi ministerstwami i komisjami sejmowymi, przygotowywaniem stanowisk, opinii i artykułów w imieniu Związku, w zakresie pojawiających się projektów zmian przepisów prawa oraz aktywnym udziałem w nawiązaniu współpracy z innymi krajowymi i zagranicznymi organizacjami przedsiębiorców o podobnym profilu działalności, co Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami.

W drugiej połowie 2016 roku Komisja wzięła udział w procesie legislacyjnym trzech ważnych projektów ustaw:

  • w projekcie ustawy, znanej jako tzw. pakiet wierzycielski,
  • w projekcie ustawy, znanej jako tzw. ustawa antylichwiarska,
  • w projekcie ustawy o komornikach sądowych.
Radosław Cieciórski
Członek Zarządu
monitoring legislacji
Cieciórski, Wacławik Spółka Partnerska Radców Prawnych
Przemysław Kosiński
Członek Komisji

Michał Kwieciński
Członek Rady
Członek Komisji
RK Legal
pzzw-komisja-ds-legislacji-jacek-lemiecha
Jacek Lemiecha
Członek Komisji

pzzw-komisja-ds-legislacji-jan-prasalek
Jan Prasałek
Członek Komisji
RK Legal
pzzw-komisja-ds-legislacji-michal-zawisza
Michał Zawisza
Członek Komisji
Zawisza Windykacja
pzzw-komisja-ds-legislacji-mateusz-sobolewski
Mateusz Sobolewski
Członek Komisji
Arvato Bertelsmann Media
Wojciech Depczyński
Członek Komisji
Alektum
pzzw-komisja-ds-legislacji-angieszka-chrominska
Agnieszka Chromińska
Członek Komisji
EOS
pzzw-komisja-ds-legislacji-matylda-burczyńska-radym
Matylda Burczyńska-Radym
Członek Komisji
EULEO
Marketing i PR
lucja-kumiega_PZZW-PR
Łucja Kumięga
Specjalista ds. Marketingu i PR
Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami

+ 48 515 251 652

Administracja
Karolina-Tolak-Zasun-PZZW
Karolina Tolak-Zasuń
Kierownik ds. Administracji
Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami

+ 48 515 251 672