Zjazd PZZW 2018

Zjazd Firm Zarządzania Wierzytelnościami

Zjazd Firm Zarządzania Wierzytelnościami 2018 odbędzie się w dniach 7-9 czerwca w Hotelu Arche w Częstochowie.

Jest to spotkanie przedstawicieli firm zarządzających wierzytelnościami i przedsiębiorców wspierających pracę firm windykacyjnych, kancelarii prawnych czy wywiadowni gospodarczych i kredytowych. 

W 2018 roku Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami obchodzi 15-lecie swojej działalności. Walne Zgromadzenie Członów organizacji odbędzie się, jak w poprzednim roku, w ramach otwartego Zjazdu Firm Zarządzających Wierzytelnościami. Jest on znamienitą okazją do ważnych rozmów na temat rozwoju branży oraz organizacji i szerzej – rynku finansowego w Polsce. Formuła tego wydarzenia przewiduje wielogodzinne debaty skupione wokół aktualnych i ważnych zagadnień z rynku finansowego w Polsce.

Wierzymy, że wspólne spotkania przyczynią się do integracji środowiska branżowego, kształtowania pozytywnego wizerunku branży oraz upowszechnienia kodeksu dobrych praktyk Członków PZZW.

I dzień Zjazdu poświęcamy otwartej debacie skupionej wokół aktualnych i ważnych zagadnień z rynku finansowego w Polsce.

Do rozmowy zapraszamy nie tylko członków PZZW, ale też przedstawicieli środowiska finansowego, niezrzeszonych w naszej organizacji a chcących mieć wkład w kształtowanie najlepszych praktyk biznesowych na polskim i europejskim rynku.
W ramach Zjazdu odbędzie się również Walne Zgromadzenie Członków PZZW. Omówimy na nim sprawy kluczowe dla rozwoju branży zarządzania wierzytelnościami oraz dla naszej Organizacji, jak np.:

  1. Cele, działania i rozwój Akademii Zarządzania Finansami – nowego projektu PZZW, neutralizującego sytuacje sporne pomiędzy podmiotami zarządzającymi wierzytelnościami a konsumentami.
  2. Zmiany na gruncie prawnym, które mają wpływ na pracę firm ze środowiska windykacji.
  3. Bieżąca sytuacja branży zarządzania wierzytelnościami.

Pełen obrad i dyskusji dzień zakończymy wytworną kolacją oraz szeregiem niespodziewanych atrakcji!

15 lat działalności PZZW to w końcu znamienita sposobność do uroczystej celebracji!

II dzień Zjazdu to okazja do wspólnej integracji i poszerzenia kontaktów biznesowych.

Tegoroczne Walne Zgromadzenie Członków Związku Będzie wydarzeniem szczególnym, ponieważ PZZW obchodzi 15-lecie swojej działalności! Od 15 lat wspólnie z Państwem integrujemy środowisko branżowe oraz kształtujemy i upowszechniamy najlepsze praktyki biznesowe.

Dzięki  pracy i zaangażowaniu naszych członków po raz 15. mamy możliwość organizacji Walnego Zgromadzenia Członków, które stanowi punkt zapalny do rozwoju Organizacji i środowiska branżowego.

Gorąco zapraszamy do rejestracji uczestnictwa w jubileuszowym spotkaniu przedstawicieli firm zarządzających wierzytelnościami, przedsiębiorców wspierających pracę firm windykacyjnych, kancelarii prawnych, wywiadowni gospodarczych i kredytowych oraz pozostałych uczestników rynku finansowego.

Rejestracja na Zjazd Firm Zarządzania Wierzytelnościami 2018

Regulamin Rejestracji na Zjazd PZZW 2018

Zapoznaj się z Regulaminem Rejestracji na Zjazd Firm Zarządzania Wierzytelnościami 2018.

Formularz Rejestracji Delegata na Zjazd PZZW 2018

Jeśli jesteś Delegatem, wypełnij odpowiedni formularz.

Formularz Rejestracji Przedstawiciela na Zjazd PZZW 2018

Jeśli jesteś Przedstawicielem, wypełnij odpowiedni formularz.

Formularz Rejestracji Reprezentanta na Zjazd PZZW 2018

Jeśli jesteś Reprezentantem, wypełnij odpowiedni formularz.