II Śniadanie Technologiczne, 16 maja 2019 r., Wrocław

Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować, że rozpoczęliśmy właśnie rejestrację na drugie spotkanie z cyklu Śniadań Technologicznych. Inicjatywa ta spotkała się z Państwa dużym zainteresowaniem, co zachęca nas do kontynuowania i dalszego udoskonalania tej formuły. Celem inicjatywy pozostaje wymiana doświadczeń i stworzenie forum do dyskusji o kierunkach rozwoju oraz najnowszych trendach IT, które wpływają na rozwój nie tylko branży zarządzania wierzytelnościami ale również innych gałęzi biznesu. Partnerem merytorycznym wydarzenia, tak jak podczas pierwszego spotkania, będzie firma VSoft, Członek wspierający PZZW.

Tak jak podczas pierwszego spotkania, również teraz ilość miejsc na wydarzenie jest limitowana. Pierwszeństwo w rejestracji mają Członkowie PZZW.

Udział jednego przedstawiciela firmy w Śniadaniu jest bezpłatny – każda kolejna osoba może wziąć udział w wydarzeniu odpłatnie.

Drugie Śniadanie Technologiczne odbędzie się już 16 maja br. we Wrocławiu.

Tematyką spotkania będzie Technologia w obszarze finansów – szanse i zagrożenia dla organizacji:

  • RODO – implementacja wymagań w organizacji (pozyskiwanie danych, przechowywanie danych, case studies problemów przy wdrażaniu)
  • RODO – pierwsza nałożona kara
  • Skip tracing – narzędzia i wymagania RODO
  • Pracownik w terenie i pracownik poza biurem – przyszłość rynku pracy?
  • e-Sąd – case studies automatyzacji procesu sądowego
  • Wykorzystanie narzędzi w chmurze
  • Chatboty – trend czy przyszłość?

Zachęcamy do wzięcia udziału w spotkaniu poprzez wypełnienie formularza dostępnego pod linkiem:

II Śniadanie Technologiczne – zgłoszenie udziału