Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami jest partnerem projektu edukacyjnego realizowanego w ramach unijnego programu Leonardo.

Tytuł projektu: Rozwój ogólnoeuropejskiego zaawansowanego modułu szkoleniowego na temat regulacji prawnych dotyczących ochrony danych w zarządzaniu wierzytelnościami.

Cel programu: Głównym celem jest przygotowanie modułu zaawansowanego kształcenia na temat nowych przepisów europejskich dotyczących ochrony danych w formie szkoleń dla pracowników z sektora zarządzania wierzytelnościami odbywających się w krajowych instytucjach kształcenia zawodowego. Szkolenia te dostarczą uczestnikom wiedzy i kwalifikacji niezbędnych do zrozumienia wszystkich aspektów wpływu nowej dyrektywy dot. ochrony danych w sektorze zarządzania wierzytelnościami.

W celu opracowania modułu Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami oraz związki windykacji z Anglii, Niemiec i Austrii podejmują działania składające się ze spotkań, odbywających się w krajach partnerów projektu, okresów badań oraz gromadzenia i rozpowszechniania informacji.

Program Leonardo da Vinci jest częścią programu edukacyjnego Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme). Projekty partnerskie umożliwiają organizacjom z różnych krajów współpracę dotyczącą kształcenia i szkolenia zawodowego. Ich głównym zamierzeniem jest ułatwienie partnerom wymiany doświadczeń i rozszerzania współpracy na poziomie europejskim.

Strona internetowa projektu mieści się pod adresem: http://eu-data-protection-training.eu/

Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami bierze czyny udział we współtworzeniu europejskiego kodeksu postępowania dla branży zarządzania należnościami – CODE OF CONDUCT – wielkiego projektu FENCA.

Code of Conduct:

  • w sposób znaczący wpłynie na regulowanie pracy podmiotów z branży,
  • pozwoli na wyeliminowanie nieuczciwych i niepożądanych praktyk,
  • jego przepisy pozytywnie wpłyną na europejski, a więc i polski model prowadzenia działalności windykacyjnej (powszechnie i ponadnarodowo).

Code of Conduct wg FENCA w 5 krokach:

1. Weryfikacja i rozwinięcie europejskiego kanonu dobrych praktyk związanych z ochroną danych osobowych w biznesie oraz z procesami przepływu informacji, tzw. „European Standard Business Processes” (kwiecień-październik 2017).

2. Aktywny monitoring legislacji. Interpretacja ustaw pod kątem ich negatywnych konsekwencji dla rynku zarządzania wierzytelnościami (październik-listopad 2017).

3. Wypracowane interpretacje a rzeczywistość. Weryfikacja rzeczywistego zastosowania nowych przepisów (grudzień 2017-styczeń 2018).

4. Przygotowanie wstępnego zarysu postulowanych zmian w GDPR (styczeń-luty 2018).

5. Weryfikacja zastosowania postulowanych zmian (luty-marzec 2018).

FENCA Code of Conduct and European GDPR, Dr. Andreas Bücker

FENCA CONGRESS i międzynarodowe grupy robocze poświęcone odpowiednim zagadnieniom prawnym.

Misją FENCA jest działalność na rzecz realnej poprawy standardów biznesowych i dobrych praktyk na rynku finansowym w Europie.

W tym celu FENCA:

  • Aranżuje dyskusje międzynarodowych grup roboczych poświęconych bieżącym zagadnieniom prawnym, które mają wpływ na rynek zarządzania wierzytelnościami – aby zapewnić jak najlepsze warunki rozwoju branży.
  • Każdego roku organizuje tzw. FENCA Congress, który skupia reprezentantów branży z większości krajów europejskich.

FENCA Congress, Sofia 2017

NADCHODZĄCY KONGRES ODBĘDZIE SIĘ 24-26 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU W STRASBURGU!