Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami jest partnerem projektu edukacyjnego realizowanego w ramach unijnego programu Leonardo.

Tytuł projektu: Rozwój ogólnoeuropejskiego zaawansowanego modułu szkoleniowego na temat regulacji prawnych dotyczących ochrony danych w zarządzaniu wierzytelnościami.

Cel programu: Głównym celem jest przygotowanie modułu zaawansowanego kształcenia na temat nowych przepisów europejskich dotyczących ochrony danych w formie szkoleń dla pracowników z sektora zarządzania wierzytelnościami odbywających się w krajowych instytucjach kształcenia zawodowego. Szkolenia te dostarczą uczestnikom wiedzy i kwalifikacji niezbędnych do zrozumienia wszystkich aspektów wpływu nowej dyrektywy dot. ochrony danych w sektorze zarządzania wierzytelnościami.

W celu opracowania modułu Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami oraz związki windykacji z Anglii, Niemiec i Austrii podejmują działania składające się ze spotkań, odbywających się w krajach partnerów projektu, okresów badań oraz gromadzenia i rozpowszechniania informacji.

Program Leonardo da Vinci jest częścią programu edukacyjnego Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme). Projekty partnerskie umożliwiają organizacjom z różnych krajów współpracę dotyczącą kształcenia i szkolenia zawodowego. Ich głównym zamierzeniem jest ułatwienie partnerom wymiany doświadczeń i rozszerzania współpracy na poziomie europejskim.

Strona internetowa projektu mieści się pod adresem: http://eu-data-protection-training.eu/